2011-09-12 - GoGreen utbildar EcoDriving i Värmland - GoGreen utbildar personalen, i 4 kommuner i Värmla...
Fler nyheter
 Ecodriving      

Ecodriving      

Heavy      

Working      

Digitala färdskrivaren      

BASTA      

Kör- o Vilotider      

Miljöutbildning      

Vägverkets kravkurser      


Basta

BASTA står för Beteende, Attityder och Situationer i yrkesförarnas TrafikArbetsmiljö och är en utbildning som vänder sig till åkeriföretagen i Sverige där man ger föraren en mer nyanserad bild av sitt arbete. Utbildningen ger möjlighet att reflektera över den syn som allmänheten har på åkerinäringen och dess förare. Det handlar om värderingar, attityder och om att ge föraren möjlighet till nya tankar och reflektioner över sin yrkesroll.

Deltagarna agerar i sin yrkesroll genom värderingsövningar. Efter seminariet som är ca 5,5 timmar så kommer deltagarna tillsammans med ansvariga på företaget att göra självvärderingar om ca 2,5 timmar under en treveckorsperiod. Seminariet kan genomföras på företaget eller extern kurslokal. Under seminariet så kommer deltagarna att hamna i vardagliga situationer som de känner igen sig i. Med olika förutsättningar kommer man att agera med ställningstagande. Seminariet avslutas med att man gemensamt sammanställer en prioriteringsordning. Denna prioritering kan ligga som grund till företagets gemensamma trafiksäkerhetspolicy, vilket leder till att deltagarna har själva medverkat till policyn.

 


 
         ? Tillbaka     Skriv ut